NANOTECHNOLOGIA

NANO-TECH.PL

Nanoplatyna w przemyśle

Nanokoloid platyny wykazuje niebywałą aktywność katalityczną w utlenianiu pochodnych siarki i azotu. Aktywność naszego monokrystalicznego koloidu platyny jest ponad 1000 razy większa niż w przypadku użycia blaszki lub drutu, zaś ponad 100 razy większa niż w przypadku użycia proszku platynowego o mikrobowych wymiarach. Naniesiony na podłoże ceramiczne platyna nanomonokrystaliczna utlenia dwutlenek siarki do trójtlenku z wielka prędkością.

Odkryta forma nanoplatyny wykazuje też niebywałe właściwości i aktywność w procesie katalitycznego oczyszczania spalin samochodowych. Nanokoloid platyny wykazuje niezwykle wysoką aktywność w procesie utleniania amoniaku. W przeciwieństwie do platyny metalicznej, nanokoloid platyny z wielkim trudem i nie do końca rozpuszcza się w wodzie królewskiej, oraz nie rozpuszcza się w gorącym stężonym kwasie siarkowym. Jest to najbardziej stabilna z wszystkich znanych postaci platyny.

Cząsteczki wodnego bądź alkoholowego nanokoloidu platyny migrują w polu elektrycznym do katody, co oznacza iż w takich właśnie cieczach wytwarzają się w nich znaczne elektryczne ładunki powierzchniowe. Podobna cecha wyróżnia też niechemiczny nanokoloid złota wytwarzany przez firmę Nano-Tech Polska Sp. z o.o. Nanokoloid platyny przyspiesza reakcje zamiany alkoholi w kwasy organiczne. W zastosowaniu do żywic, farb i lakierów nanokoloid platyny przyspiesza proces twardnienia dzięki katalitycznemu współdziałaniu pomiędzy woda a innymi czynnikami polimeryzującymi.

W procesach przeciwnych polimeryzacji, dokładnie zaś w krakingu ropy naftowej nanokoloid platyny wykazuje kilkukrotnie większa wydajność od typowych współcześnie stosowanych katalizatorów platynowych, osadzanych na podłożu z zastosowaniem redukcji z kwasu chloro-platynowego.

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte na naszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują porady lekarza.
W razie choroby skontaktuj się z lekarzem i zastosuj do jego zaleceń.

Darmowa
dostawa od 250 zł