NANOTECHNOLOGIA

NANO-TECH.PL

Nanotechnologia - co to jest?

Nanotechnologia to nowoczesna, szeroka dziedzina nauki, stwarzająca nieograniczone możliwości. Pojęcie to jest najczęściej definiowane jako otrzymywanie i zastosowanie struktur, których co najmniej jeden wymiar jest wyrażany w nanometrach. Najczęściej, wymiary tych struktur zawierają się w przedziale od 1 do 100 nm (rzadziej do kilkuset nm).

To rewolucja w dziedzinie nanomateriałów, których struktury i elementy wykazują niezwykłe właściwości. Podstawowym celem nanotechnologii jest wykorzystanie i właściwości nanocząstek na poziomie atomowym i molekularnym  oraz opracowanie skutecznego sposobu ich wytwarzania i wykorzystania. 

My właśnie wykorzystaliśmy niezwykłe właściwości niezwykle małych drobinek metali, które rozprowadzamy w demineralizowanej wodzie.

Nanokoloidalne roztwory metali naszej produkcji, to niezwykle małe klastery składające się z około 100 atomów każdy, zawieszone w idealnie czystej zdemineralizowanej wodzie

Dzięki temu uzyskujemy największą powierzchnię czynną. Nasze nanokoloidy metali wykazują silne działanie pielęgnujące, przeciwgrzybicze i antybakteryjne.

Produkowane przez nas nanokoloidy są w procesie fizycznym. Dzięki temu nie zawierają typowych zanieczyszczeń powierzchniowych, jakie towarzyszą nanokoloidom wytwarzanym chemicznie. Czystość oferowanych metali nanokoloidalnych wynosi 99.99 % metalu, takiego jak złoto, srebro, platyna czy miedź.

Każdy z naszych nanokoloidów ma nieco inne właściwości:

Poniżej kolejno informacje szczegółowe:

Srebro nanokoidalne

Srebro to pierwiastek chemiczny o symbolu Ag, który pochodzi od łacińskiej nazwy srebra – argentum. Należy do metali o szczególnych właściwościach i zastosowaniu. Tą szczególną właściwością, o której mało kto wie, jest jego bakteriobójczość. A historycznie, jest jednym z najdawniej znanych i wykorzystywanych metali w tym zakresie.

Już w starożytnym Egipcie zanurzano srebrne sztaby w wodzie, którą spożywano jako lekarstwo na wrzody żołądka, a rzymscy legioniści przykładali do ran srebrne monety, aby przyspieszyć ich gojenie. W średniowieczu bogaci rodzice dawali swoim dzieciom srebrne łyżeczki do ssania – jako zabezpieczenie przed zarazą i chorobami.

Nanocząsteczkowe koloidy srebra wytwarzane przez firmę NANO-TECH POLSKA Sp. z o. o. posiadają wysoką stabilność fizyko-chemiczną, co czyni je niemal zupełnie niewrażliwymi na działanie kwasów nieorganicznych, bądź organicznych.

Jakie właściwości ma nasza Srebrna Woda:

Wymienione cechy przedstawiono na podstawie testów przeprowadzonych przy pomocy smugi światła laserowego dającego smugę opalizacyjną (efekt Tyndalla) roztworu nanocząsteczkowego. Srebrna Woda firmy NANO-TECH POLSKA nie reaguje z kwasami organicznymi, oraz kwasem solnym. Kwasy te stanowią typowe składniki obecne wewnątrz trawiennego ludzkiego czy zwierzęcego układu pokarmowego. 

Ta cecha naszego produktu stanowi ważki czynnik, pozwalający na stosowanie niejonowego nanosrebra w produkcji żywności, uzdatnianiu wody pitnej, uzdatnianiu wody w basenach kąpielowych, oraz w kosmetyce i farmacji

Nasza Srebrna Woda w miarę zwiększania koncentracji zmienia swą barwę na ciemniejszą. Nie ciemnieje natomiast pod wpływem działania światła, czyli nie utlenia się. Jest to bardzo ważny dowód na chemiczną odporność naszych nanokoloidów.

Zastosowania naszej Srebrnej Wody:

Złoto nanokoidalne

Złoto jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Au – łacińska nazwa aurum. Złoto i związki złota używane są od wielu lat. Korzysta się głównie z jego zdolności do pobudzania procesów regeneracyjnych czy biostymulujących oraz działania przeciwzapalnego zarówno w medycynie jak i kosmetyce.Złoto znajduje się w organizmie ludzkim średnio w ilości około 10 mg, gdzie ponad połowa zgromadzona jest w kościach

Zastosowania naszego nanozłota:

Miedź nanokoidalna

Miedź to pierwiastek chemiczny o symbolu Cu. Łacińska nazwa cuprum pochodzi od Cypru, gdzie już 1500 lat p.n.e. eksploatowano wielkie złoża miedzi. Znana była już w czasach prehistorycznych, prawdopodobnie była pierwszym metalem jaki wykorzystywali ludzie. Samorodków tego metalu używano np. do robienia grotów strzał już w czasach prehistorycznych.

Jako metal półszlachetny wykazuje dużą odporność na korozję. Pod wpływem tlenu atmosferycznego pokrywa się, chroniącą przed dalszą korozja, warstwą tlenku. Reaguje z fluorowcami, wilgotnymi fluorowdorami, siarką i dwutlenkiem siarki. Szybko rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym i azotowym. Metal ten jest ważnym katalizatorem przyrodzie i technice. W przemyśle, pewne związki miedzi używane są m. in. przy przetwarzaniu ropy naftowej jako katalizatory, a inne związki miedzi stosowane są jako utleniacze.

Zastosowania naszej nanomiedzi:

Platyna nanokoloidalna

Platyna to pierwiastek chemiczny, którego nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa platyna, zdrobnienia słowa oznaczającego srebro. W postaci czystej jest to srebrzystobiały metal ciężki o gęstości 21.45 g/cm3, trudnotopliwy (1773.5 stopnia Celsjusza), stosunkowo miękkim, kowalnym, dość dobrze przewodzącym prąd elektryczny (9.81 mikrooma x centymetr). Platyna jest metalem szlachetnym, ciężkim, trudnotopliwym, ułatwiającym wiele reakcji chemicznych. Jest ona w wielu takich reakcjach katalizatorem czyli "przyspieszaczem". Platyna rozpuszcza się tylko w wodzie królewskiej będącej mieszanina kwasów : azotowego i solnego (1:3) Platyna należy do grupy sześciu metali zwanej "Grupa Platynowców" - czytaj więcej.

Zastosowania niechemicznego nanokoloidu platyny:

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte na naszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują porady lekarza.
W razie choroby skontaktuj się z lekarzem i zastosuj do jego zaleceń.

Darmowa
dostawa od 250 zł