NANOTECHNOLOGIA

NANO-TECH.PL

Ocena bezpieczeństwa koloidu platyny - NANO PLATYNA 20 mg/kg

Niżej wymieniony koloid platyny produkcji krajowej o zadeklarowanym przez producenta składzie chemicznym, stosowany zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użycia - nie stanowi zagrożenia dla życia człowieka.

Opis składników:

Platyna CAS 7440-06-4 pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych, zaliczany do szlachetnych. Posiada 36 izotopów w zakresie mas 172-201, występuje w przyrodzie w związkach chemicznych, jako zanieczyszczenie rud niklu i miedzi oraz jako samorodki, które w przeszłości służyły do budowy domów. Do roku 1700 platyna uważana była jako tani zamiennik srebra. Nie reaguje z wodą, powietrzem, kwasami i zasadami. Jedynie reaguje z kwasem fluorowodorowym i wodą królewską. Pod względem toksykologicznym nie stanowi zagrożenia dla życia człowieka, jej najniższa dawka toksyczna drogą doustną wynosi 9100 mg/kg przez okres 26 tygodni, natomiast jako implant pod skórę 23 gramy/kg.

Pobierz plik:
nano-tech-platyna-pt-ocena-bezpieczenstwa.pdf

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte na naszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują porady lekarza.
W razie choroby skontaktuj się z lekarzem i zastosuj do jego zaleceń.

Darmowa
dostawa od 250 zł